Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce. Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (


Autor: Opracowanie Przepisy
Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja

Kodeks postępowania cywilnego Zestawienie zmian przepisów Nowelizacja 2019 W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem wynikającym z nowelizacji wprowadzonej ustaw

Autor: Olga Maria Piaskowska
Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2020 Komentarz napisany przez praktyków i z

Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie procesowe Komentarz 2020 Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia cywilne postępowanie procesowe, tj. przepisy Księgi pierwszej k.p.c. Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustaw

Autor:
Zbiór cywilny 2020 Kodeks postępowania cywilnego Zbiór zawiera Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego,

Zbiór cywilny 2020 Kodeks postępowania cywilnego Zbiór zawiera Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Prawo o aktach stanu cywilnego, Księgi wieczyste

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729 Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządz

Autor: Komentarze Kompaktowe
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217 Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:postępowania zabezpieczającego,organów postępowania egzekucyjnego,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,tytułów egzekucyjnych,wszc

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło


Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło