Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205). Autorami komentarza jest 30 osób – są to sędziowie SN, SA i sądów okręgowych, adwokaci i radcowie prawni oraz notariusze, którzy w praktyczny sposób wyjaś


Autor: Jacek Gołaczyński
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do ustawy z 4.7.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia postępowanie w sprawach cywi

Autor: Tadeusz Zembrzuski
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Tom

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Tom I i II Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz do KPC uwzględnia zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawę o komornikach sądowych. Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie n

Autor:
Zbiór cywilny Plus 2020 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks

Zbiór cywilny Plus 2020 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zbiór przepisów cywilnych

Autor: Andrzej Marciniak
Kodeks postępowania cywilnego Tom 5 Komentarz do art.

Kodeks postępowania cywilnego Tom 5 Komentarz do art. 1096–1217 Tom V. Komentarz do art. 1096–1217 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego), tj.: jurysdykcji krajowej, immunitetu sądowego i dyplomatycznego,

Autor: Tomasz Szanciło
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło Dwutomowy sędziowski komentarz do

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC