Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r., tzw. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, a także dorobek literatury prawniczej, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz – co szczególnie istotne – orzecznictwo sądów powszechnych. Książka zawiera praktyczne wskazówki w


Autor: Andrzej Marciniak
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC Tom I.

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych,

Autor: Paweł Sławicki
Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz W komentarzu omówiono przepisy regulujące

Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz W komentarzu omówiono przepisy regulujące postępowanie klauzulowe, będące istotnym elementem niemal wszystkich postępowań cywilnych, a w praktyce stwarzające trudności i powodujące rozbieżności w ich interpretacji. W opracowaniu uwzględniono zmiany

Autor: Reforma KPC 2019
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095(1) Tom IV. Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095(1) Tom IV. Komentarz do art. 730–10951 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.: zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia, przepi

Autor: Arkadiusz Turczyn
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego problemy praktyczne Planowana data

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego problemy praktyczne Planowana data wydania 01.07.2020 roku Publikacja zawiera syntetyczną prezentację nowelizacji z 4.07.2019 r. oraz kilkunastu innych najnowszych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, a także niektórych ostatnich zmian ustawy o kosztach sądowych w

Autor:
Zbiór cywilny Plus 2020 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zbiór cywilny Plus 2020 Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zbiór przepisów cywilnych

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz


Postępowanie klauzulowe Art. 776-795 k.p.c. Komentarz